Wie zijn wij?

Lets Ruilkring is een club van circa 50 mensen.

In de vereniging zijn verschillende werkgroepen actief:

Werkgroep leden - met hen maak je als eerste kennis als je lid wilt worden. - Stuur email aan werkgroep-leden
Redactie nieuwsbrief - zij verzorgen de nieuwsbrief
Barcommissie - zij zijn de cateraars van de club

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam Functie
Yvonne Klein Rouweler Voorzitter
Cees Berkvens Secretaris
Wendy Bakker Penningmeester
Lineke Mol Algemeen bestuurslid
vacant Algemeen bestuurslid